Dåbsideer.dk er et site, hvor du som menighedsrådsmedlem eller ansat i en kirke kan hente inspiration til, hvordan I kan lave aktiviteter, der knytter familier tættere på jeres kirke. Det kan være aktiviteter i forbindelse med dåb, men det kan også være bredere aktiviteter og tilbud for familier og forældre.

Bag dåbsideer.dk står projektet ”Folkekirkens Dåbsinitiativ”. Det er et projekt, der har til formål at afdække, hvilke dåbsinitiativer, der findes rundt om i de danske sogne – og herefter formidle dem i en form, så det er let at lade sig inspirere ude i landets kirker.

Bag projektet står en styregruppe med repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de Frie Folkekirkelige Organisationer. Herudover sidder en provst med i styregruppen.

Læs mere om Folkekirkens Dåbsinitiativ på Landsforeningens af Menighedsråds hjemmeside