Dåbsideer.dk er et site, hvor du som menighedsrådsmedlem eller ansat i en kirke kan hente inspiration til, hvordan I kan lave aktiviteter, der knytter familier tættere på jeres kirke. Det kan være aktiviteter i forbindelse med dåb, men det kan også være bredere aktiviteter og tilbud for familier og forældre.

Bag dåbsideer.dk står det fælles folkekirkelige projekt ”Folkekirkens Dåbsinitiativ”. Projektet, der løb fra 2016 til 2018, havde til formål at afdække, hvilke dåbsinitiativer, der findes rundt om i de danske sogne – og herefter formidle dem i en form, så det er let at lade sig inspirere ude i landets kirker. Efter projektets lukning har Landsforeningen af Menighedsråd overtaget daabsideer.dk. 

Bag Folkekirkens Dåbsinitiativ stod en styregruppe med repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de Frie Folkekirkelige Organisationer. Herudover sidder en provst med i styregruppen.

Læs mere om Folkekirkens Dåbsinitiativ