Når nybagte forældre inviteres ind i kirken til babysalmesang, sker det på forskellige måder.  Ifølge rapporten, ”Tager du barnet ved hånden, tager du moderen ved hjertet”, annoncerer nogle kirker via deres hjemmeside, lokalavisen, uddeler invitationer i forbindelse med dåb og er en del af deres lokalområdes tilbud til nybagte forældre. Andre steder er PR-delen af babysalmesang mere mangelfuld. 

Mund til mund

Rapporten har fundet ud af, at årsagen til den mangelfulde PR er, at babysalmesang er blevet så stor en succes i kirken, at der nogle steder ligefrem må oprettes ventelister – ”overfloden af brugere gør, at kirkerne næsten ikke føler, det er nødvendigt at reklamere eller informere om aktiviteten.”, slår rapporten fast, og fortsætter med at fortælle, at ”For langt de fleste pastorater er det tilfredsstillende, hvis folk i sognet hører om babysalmesang fra venner og bekendte i området eller fra præsten ved en dåbssamtale”. Både Cecilie Møller Hellemann, der er kirke- og kulturmedarbejder i Enghøj Kirke i Randers, og Louise Kofoed, der er kirkemusiker og kommunikationsmedarbejder i Fredens og Nazaret Kirker i København, oplever, at deres deltagere finder frem til babysalmesang ved at høre om det fra andre forældre. Men de gør begge en aktiv indsats for efterfølgende at bevare den gode relation til børnefamilierne.

Rapport om babysalmesang

Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) udgav i 2016 rapporten "Tager du barnet ved hånden, tager du moderen om hjertet" i samarbejde med Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet. 

DKM har i den forbindelse lavet en tema på sitet "Debat med mening", hvor der er masser af materiale, hvis I som sogn ønsker at drøfte, hvordan babysalmesang skal foregå i jeres sogn. 

Gå til tema om babysalmesang her

Hent rapporten her

Mange tilbud og god kontakt til børnefamilierne i Randers

Enghøj Kirke er et sted med mange tilbud til børnefamilierne, hvor børnene kan gå til både babysalmesang og i børneklub, fra de er fire til de er 14 år. Enghøj Kirke har kasseret det klassiske kirkeblad og bruger i stedet kræfterne på deres hjemmeside og Facebookside.

Cecilie Møller Hellemann oplever, at Facebook ”har godt fat i dem, der kommer i kirken i forvejen”, og hun bruger det som redskab til at fortælle om for eksempel familiegudstjenester. Hun gør også forældrene, der deltager i babysalmesang, opmærksomme på kirkens hjemmeside og Facebook og har ad den vej fået flere børn til at fortsætte i børneklubberne og ældre søskende til at melde sig ind.

– Det er vigtigt for os at bibeholde kontakten til børnefamilierne og sørge for, at de ser, at vi gør noget for at holde kirken i gang, fortæller hun.

Cecilie Møller Hellemann oplever det ikke som særligt tidskrævende at lave PR for børnefamilierne, men forstår sagtens, at det kan være uoverskueligt til at starte med, når man ikke er helt tryg ved det. Men for hende er kommunikationen vigtig:

– Jeg tror, det er der, børnefamilier og andre folk opdager, at der er noget at hente i kirken, siger hun.

Hun er dog især glad for, at det ikke kun er sognets børnefamilier, der bruger kirkens hjemmeside, men også mange ældre.

– Det fanger flere mennesker, end man regner med. Og det tror jeg også, det vil gøre fremover, fortæller Cecilie Møller Hellemann.

Det er vigtigt for os at bibeholde kontakten til børnefamilierne og sørge for, at de ser, at vi gør noget for at holde kirken i gang Cecilie Møller Hellemann, kirke- og kulturmedarbejder

Plakater og kontaktliste på Østerbro

På Østerbro i København mødes forældrene på deres barnevognstur af plakater om tilbuddet om babysalmesang. Louise Kofoed fortæller, at plakaterne har god virkning. Hun bruger også plakater om andre arrangementer for børnefamilier, som hun hænger strategisk op i lokalet, hvor forældrene nyder en kop kaffe efter babysalmesang.

– Det skaber gode samtaler om, hvad kirken ellers tilbyder, fortæller Louise Kofoed. Hun fortsætter med at forklare, at det slet ikke er så svært – kirkerne har nemlig fået lavet en designskabelon. 

– Så det tager mig kun fem minutter at lave en plakat, siger Louise.

På kirkernes hjemmeside kan de forældre, der deltager i babysalmesang, tilmelde sig en kontaktliste, så de kan få beskeder om eventuelle aflysninger.

– Vi plejede bare at have et stykke papir liggende, som de kunne skrive sig på, fortæller Louise Kofoed, og fortsætter:

– Men det er faktisk vigtigt for mig at få forældrene ind over hjemmesiden, så de kender den og ved, at den findes. 

Hun bruger også kontaktlisten til at sende forældrene invitationer til andre arrangementer for børnefamilier i kirkerne. Hun oplever, at det betyder meget for børnefamilierne at få den direkte invitation, og at de er glade for at kende til de tilbud, der er i kirken for børnefamilier.

– Og for os er det naturligt at annoncere, fortæller Louise Kofoed:

– Hvis vi har et arrangement, skal det ud til folk. Ellers kunne man jo lige så godt lade være med at afholde det. 

Fastholdelse af relationen 

Det kan være forståeligt, at man vælger ikke at annoncere, hvis der er nok – og måske endda for mange – brugere til babysalmesang i et sogn. Men mange steder er der en mangel på kommunikation med deltagerne, når babysalmesangsforløbet er ovre, og dermed mister sognet relationen til børnefamilier, der ellers potentielt ville bruge kirken aktivt efterfølgende. 

Potentialet i babysalmesang udnyttes dog fuldt ud i kirker som Enghøj Kirke og Fredens Nazaret Kirker, hvor Cecilie Møller Hellemann og Louise Kofoed med klare strategier formår at fastholde børnefamilierne. Selvom arbejdsbyrden kan synes overvældende, og det kan være svært at komme i gang, fortæller de begge, at der ikke skal så meget til. Louise Kofoed varetager kirkernes kommunikation med ¼ stilling, og som Cecilie Møller Hellemann siger:

– Det er jo nemt nok at tage et billede af et kastanjedyr og at smide det op på vores Facebookside. Det kræver blot, at kirkerne, hvor glade forældre og babyer mødes til babysalmesang, beslutter, at de vil prioritere at arbejde aktivt med deres kommunikation – og med det deres relation til børnefamilierne.