Tre gode råd

  • Vær ude i god tid.
  • Reklamer bredt
  • Hold dig nysgerrig og spørgende

Jesper Bo Blomgren, sognepræst

I Udby-Ørslev pastorat på Sydsjælland tilbyder sognepræst Jesper Bo Blomgren og jordemoder Kamma Råsø i fællesskab gravidsamtaler for vordende mødre. Det har de gjort siden 2015 med god succes, for under en graviditet er det nemlig ikke kun de praktiske og sundhedsmæssige spørgsmål der fylder. Spørgsmål og bekymringer om, hvad det betyder at blive mor, trænger sig også på, og derfor er der efterspørgsel efter et rum, hvor alle spørgsmål og tanker er tilladte.

Det er godt med det tværfaglige samarbejde mellem en præst og en jordemoder. Det bringer noget andet på banen og det er med til at åbne op for graviditeten som mere end et sundhedsfagligt projekt. Kamma Råsø, jordemoder

Gravidsamtaler uden skjulte motiver

Gravidsamtalerne foregår i små grupper, og her kan de gravide dele tanker om alt fra modermælkserstatning til Gud med hinanden, præsten og jordemoderen. Den utraditionelle form gør, at de gravide kan få svar på både de praktiske sundhedsfaglige spørgsmål og de mere eksistentielle - og det sker helt uden bagtanke. Gravidsamtalerne arrangeres ikke for at få flere børn døbt i sognet, og der stilles ingen sundhedsfaglige diagnoser undervejs, for som Kamma Råsø formulerer det:

- Målet er sådan set bare at skabe rummet. Det, der vokser frem, må vi tage hånd om uden at tage det et bestemt sted hen.

Gravidsamtalerne foregår i sognekirken og låner elementer både fra det kirkelige og det sundhedsfaglige. Møderne indledes med, at gruppen synger en salme og beder en bøn. Dernæst læser Jesper Bo Blomgren en tekst op fra biblen - gerne en tekst med lidt bid, så der er noget at snakke om, fx teksten om Abraham, der får besked af Gud på at ofre sin søn Isak. Kamma Råsø giver her efter et kort oplæg om et sundhedsfagligt emne, og så er der fri snak og spørgsmål i 1,5 times tid. Til slut fyldes rummet af musik, og de gravide får ro til stilhed.

Det er ikke en tilfældighed, at samtalerne holdes i kirkerummet. Bare det at sidde i kirkerummet betyder nemlig en vandring væk fra hverdagen, mener Jesper Bo Blomgren:

Det at sidde i kirkerummet åbner op for, at vi taler om de store spørgsmål. Vi får lov til at tage de store ord i munden. Man bliver ikke i det almindelige navlepilleri – om det nu skal være 5 eller 7 bodystockings. Man får det trukket ud i et større perspektiv.

Startede i Sydhavn Sogn

Jesper Bo Blomgren og Kamma Råsø fik inspiration til arbejdet med gravidsamtaler fra sognepræst i Sydhavn Sogn, Helene Ferslev og forskningschef Henrik Norholt, der forsker i småbørnspsykologi og familiedannelse.

Læs mere her

De svære følelser

Kamma Råsø er også glad for, at samtalerne foregår i kirkerummet, for her er der plads til alle følelser:

Kirkerummet skaber en stemning af, at her må du komme med stort og småt. Hele ånden i et kirkerum er for mig, at her ved man, at der er blevet grædt mange tårer. Der er blevet grinet. Der er sket mange ting i det her rum, så her er følelserne tilladte på en eller anden måde, fortæller hun.

Hun kan se, at Bibelens tekster kan skabe en forbindelse til fortiden, fordi de følelser, som nulevende kvinder kan opleve, allerede er beskrevet i Biblen.

For sognepræsten har samarbejdet og de åbne samtaler i grupperne givet nye indsigter:

- Jeg er kommet tættere på de gravide kvinder. Jeg har hørt deres historier, og jeg har fået en større forståelse for, hvad de har været igennem. Det er ikke altid, at man når det til en dåbssamtale. Der handler det ofte også om festen og de praktiske ting, fortæller Jesper Bo Blomgren.