Folkekirken skal være der, hvor børnene og småbørnsforældrene er. Det mener i hvert fald Henriette Schertz Lauridsen, børne- og ungemedarbejder i Sædden Kirke, som ligger i Skads Provsti. Derfor deltager hun sammen med andre kirke- og kulturmedarbejdere, præster og frivillige på skift på en lokal Babybazar i Esbjerg to gange om året.

Inspirationen kom fra en artikel om nogle københavnske præster, der deltog på en babymesse. I Esbjerg fandt Henriette Schertz Lauridsen og nogle af provstiets andre kirke- og kulturmedarbejdere en lokal pendant, BabyBazar, som også henvender sig direkte til småbørnsforældre. Bazaren er arrangeret af en lokal privatperson, og hun var med på at give provstiet en stand på bazaren. En stand, der ikke bare repræsenterer en lokal Esbjerg kirke, men hele provstiet.

BabyBazar_søjle.jpg

Hele provstiet

Til efterårets Baby Bazar i oktober 2018 har Skads Provsti investeret i ens sorte t-shirts med folkekirkens logo. Standen ligger godt i salen, og en høj og meget iøjnefaldende papsøjle tiltrækker sig opmærksomhed med en masse drenge- og pigenavne i pangfarver. Papsøjlen er blikfang og stiller et spørgsmål, som alle forældre skal gennem, nemlig ”Hvad skal barnet hedde?” På standen er der også et cafébord med en pc, der viser fotos fra forskellige småbørnsaktiviteter i provstiet, to foldere til uddeling, en provsti-folder og ”Tillykke med dit barn!”-folderen, og forskellige nye og brugte bøger/bibler, som besøgende kan købe. Indretningen fortæller, at der er fokus på hele Skads provsti, og at der både kan tales om dåb og om generelle småbørnsaktiviteter:

- Når vi står på standen, kan vi måske ikke lige svare på, hvornår der er babysalmesang ude i en konkret kirke, men vi kan i hvert fald svare på, hvad man generelt tilbyder fra folkekirkens side til småbørnsforældrene i provstiet. Det er vigtigt for os, at det ikke kun handler om babysalmesang og spaghettigudstjeneste, men at vi også kan svare på spørgsmål om dåb. Derfor deltager der altid en præst, en kirke- og kulturmedarbejder eller en frivillig, der har noget med børneaktiviteterne at gøre. Så er vi sikre på, at man altid i en samtale kan henvise videre til den ene eller anden faggruppe, der har de rette kompetencer, fortæller Henriette Schertz Lauridsen.

I samtalerne på standen er der fokus på at møde forældrene lige der, hvor de er nu. Det gør provstiets folk blandt andet ved at fremhæve de aktiviteter, der passer bedst til forældrene og barnet:

- I samtalerne prøver vi at spore os ind på, hvad forældrene er interesseret i. Hvis de har et lille barn, kan vi spore os ind på noget med dåben, eller hvis det er et større barn, kan vi sige: ”Vidste I godt, at I kan komme til legestue?” Og så får vi en snak.

Positive reaktioner

Selvom folk ikke er vant til at møde folkekirken på en messe, er reaktionerne altid positive, fortæller Henriette Schertz Lauridsen. Det er vigtigt, at være tilstede mener hun, også selvom deltagertallet på Baby Bazaren og besøgstallet i provstiets stand ikke altid er prangende. Derfor er der heller ingen planer om at stoppe deltagelsen, siger Henriette Schertz Lauridsen:

- Vi får nogle gode snakke. Og så er det ikke så vigtigt for os, om vi har to eller ti samtaler i løbet af de tre timer, vi står derude. Det vigtigste er at blive set, og at folk får en bevidsthed om, at folkekirken og Skads provsti også findes uden for kirkebygningerne.

Gode råd fra Henriette Schertz Lauridsen

1) Sæt et mål for deltagelsen – hvad vil I? Målet med vores deltagelse på bazaren er at komme i kontakt med småbørnsfamilierne ”on location”, altså møde dem, hvor de kommer.
2) Sæt et formål – hvorfor vil vi det? Vi vil fx gerne introducere folkekirkens tilbud om bl.a. dåb og aktiviteter til småbørnsfamilierne.

3) Overvej:

- Synlighed/blikfang (banner, sølje, ens t-shirt mm.)
- Reklame til uddeling (fælles for alle deltagende sogne/provstiet)
- Rekvisitter eller ej? Og hvilke?
- Hvilke faggrupper bør/skal deltage? Og antal?
- Indretning af standen

4) Start i god tid med at undersøge "Hvor, hvornår og hvem".