Der står et helt særligt æbletræ inde i Helligtrekongers Kirke. Æblerne på træet er dog ikke til at spise, selvom ivrige babygummer sikkert har forsøgt. Træet, der står inde i kirkerummet, er nemlig smedet af jern, og æblerne syet i stof. Under hver dåb i kirken hænger hver dåbsfamilie et nyt æble på træet, hvori dåbsbarnets navn og dåbsdatoen er broderet. Efter tre til fire måneder er træet så fyldt, at der ikke er plads til flere æbler, og så er det tid til æblehøst.

Æblehøst som dåbsjubilæum

Når æblerne skal høstes, inviterer kirken de børn, som er blevet døbt inden for de seneste tre til fem måneder, til æblehøst. Sammen med forældre, søskende, bedsteforældre og faddere er dåbsbørnene med til en kort æblehøstgudstjeneste, hvor hver familie plukker deres æble. Bagefter spiser alle dåbsfamilierne frokost sammen i sognegården sammen med to af kirkens fire præster, og det er et koncept, der virker, fortæller præst ved Helligåndskirken, Charlotte Holm:

- Jeg synes, æblehøst virker så godt. Især fordi dåbsfamilierne får lov til at gøre noget, både ved dåben, hvor de hænger æblet op, og til æblehøsten, hvor de plukker det. Det er super godt. Bagefter laver man et hyggeligt arrangement, hvor der er noget mad. Det virker bare, og det har det i virkeligheden altid gjort. Familierne er simpelthen altid glade og taknemlige. Når de går herfra, siger de: ”Ej, hvor var det bare hyggeligt og godt”. Og det er jo ikke, fordi vi gør noget helt vildt.

Åbner døren til kirken

Æbletræ og æblehøst hænger uløseligt sammen i Helligtrekongers Kirke. Da kirken for lidt over fem år siden stod færdig, besluttede man at lave en ny dåbsaktivitet, og æbletræet blev valgt, fordi det gjorde det muligt at følge dåben op med en senere børnegudstjeneste. Æblet, der hænges på træet og skal høstes, giver kirken en naturlig anledning til at invitere familien til at opleve, hvad en børnegudstjeneste er.

Cirka halvdelen af alle dåbsfamilier i sognet kommer til æblehøsten, fortæller Charlotte Holm. Men der er stor forskel på, hvor mange fra hver familie, der dukker op. Fra nogle familier kommer kun forældre og dåbsbarn, men kirken har også haft besøg af en familie, hvor 17 personer mødte op. Uanset hvor mange, der kommer, er det kirkens erfaring, at når familierne først har mødt kirken til æblehøst, så er vejen til at deltage i andre aktiviteter ikke så lang:

- Der er en del af dem, der kommer til æblehøst, der også går til babysalmesang, og efter en æblehøst har vi lidt flere deltagere til børnegudstjenesterne. Det er især familier, hvor der er større søskende, der kommer. Så tingene har en indvirkning på hinanden, fortæller Charlotte Holm.

Hvad er et dåbsjubilæum?

Til et dåbsjubilæum markerer man dåbsdagen. Det gør man typisk gøre på to måder i folkekirken:  

Dåbsjubilæet markeres med et fælles arrangement for alle dåbsfamilier, hvor børnene er blevet døbt inden for et afgrænset tidsrum. Det kan fx være alle, der er døbt et bestemt år, en bestemt måned, o.l. Til et dåbsjubilæum inviteres familien ofte til en børnegudstjeneste, efterfulgt af fælles hygge i sognegården, fx til kaffe og kage eller frokost. Dåbsjubilæet kan som i Vallensbæk afholdes kort tid efter dåben. I andre sogne holdes dåbsjubilæet ét eller flere år efter dåben. Arrangementet kan også holdes hvert år efter dåben, indtil børnene når en vis alder.

Dåbsjubilæet markeres med en hilsen fra sognekirken. Dåbsfamilierne kan modtage en hilsen fra sognekirken på barnets dåbsdag, fx i form af en mail eller et brev. Med hilsenen kan der sendes en lille gave eller information om sognekirkens arrangementer, der passer til barnets alder.