I Egeris Kirke har sognepræst Birgitte Refshauge Kjær udarbejdet en folder til faddere, som præsten uddeler i forbindelse med dåben. Folderen blev til, fordi der var et forældrepar, der efterspurgte den:

- Der var nogle forældre, der spurgte: ”Den der fadderfolder, hvor har du lagt den hen? De troede, at der var en fælles folder fra folkekirken. ”Øhm ja”, svarede jeg. ”Sådan en har vi ikke her hos os, men er det en, I blev glade for, dengang I fik jeres andet barn døbt et andet sted?”. ”Ja, helt vildt” sagde de.

Forslag til fadderaktiviteter

  • Tal med barnet om de store spørgsmål i livet
  • Markér dåbsdagen ved at besøge den kirke, som barnet eller fadderen er døbt i, og tal om dåben
  • Markér dåbsdagen med et besøg i en kirke, fx til en børnegudstjeneste
  • Læs bibelhistorier
  • Syng salmer
  • Send en hilsen på dåbsdagen
  • Giv barnet gaver, der har rod i kristendommen. Fx en børnesalmebog, Noahs ark byggeklodser eller smykker med kristne symboler
  • Vis interesse for barnets kristendomsundervisning i skolen og konfirmationsforberedelse.

Fadderfolderen, som Birgitte Refshauge Kjær efterfølgende skrev, er letlæst og kort. Det skal den være, ellers bliver den ikke læst, mener hun. Folderen skal være en brugbar hjælp til fadderen, og derfor er den fyldt med helt konkrete ideer.

- I folderen er der nogle helt konkrete, helt nede på jorden forslag til fadderen. Det er fx ideer til gaver, man kan give, som har et indhold, og hvordan man får slidt den bibel, som børnene får, så den ikke står fint som en gave, man ikke skal røre ved. Der står også, at fadderen er velkommen i den kirke, hvor barnet er døbt, siger Birgitte Refshauge Kjær.

Fadderfolder fra Egeris

Bliv inspireret af fadderfolderen fra Egeris Sogn. 

Hent folderen her

De lavt hængende frugter

I Egeris Sogn er dåbsprocenten høj. Men Birgitte Refshauge Kjær er alligevel opmærksom på, hvad kirken kan gøre bedre på dåbsområdet. Det var derfor naturligt for hende at lave folderen til faddere:

- Det vi er nået til er alle de lavt hængende frugter. Det man kan gøre, og som er virkelig dumt ikke at gøre. For eksempel at lave en gudstjeneste, som børnene kan være i. Eller lave en folder til faddere. Den tænkte jeg, at vi lige så godt kunne begynde med – og så tror jeg, at dåbsområdet får mere fokus efterhånden.

Tips fra præsten

Tal med forældrene, når I mødes inden dåben, om deres faddere, og hvad de tænker om faddernes opgave.

Tal med forældrene om vigtigheden af at have vidner til sit liv, og at det må de gerne invitere deres barns faddere til at være. Vidner er nogen, der ser og hører, nogen der blander sig og bærer med på deres barns liv.

Tal med forældrene om vigtigheden af at give deres børn et ståsted, de kan leve ud fra. Det at forældre gennem deres ord og allermest deres handlinger viser barnet, hvor de selv står - hvor man som menneske kan stå - og at det bedste, man kan give sit barn, er gode ritualer og traditioner - og stærke værdier - som ruster barnet til livet. Det er mere vigtigt end nogensinde.

Birgitte Refshauge Kjær