Når forældre og småbørn mødes til barselshøjskole, er der emner som “moderskab”, ”fortælling” og ”krop og bevægelse” på programmet. På Barselshøjskolen i Husum Kirke er der nemlig fokus på sammenhængen mellem eksistens og forældreskab. Det fortæller sognepræst i Husum Kirke, Iben Katrine Hornshøj Sørensen, der har stået i spidsen for at udvikle konceptet.

Program for en barselshøjskoledag

  • Sang eller salme
  • Kort oplæg om dagens emne med en fagperson, fx en sundhedsplejerske, fysioterapeut eller musikpædagoger alt efter, hvad emnet er
  • Øvelser ved bordet eller på gulvet
  • Pause på cirka 30 minutter med kaffe og lidt frugt og brød
  • Kort musikandagt med en bøn for forældre og børn.

Barselshøjskolen er et gratis tilbud, hvor forældre og børn mødes en formiddag om ugen hver 3. uge forår og efterår. Vi har sat et loft på cirka 15 tilmeldte mødre og fædre med deres børn per gang, og fokus er både på det eksistentielle emne, der udfoldes af en fagperson, fx en sygeplejerske, og på samvær og hygge med børnene. Derfor er rummet i sognegården, hvor arrangementet holdes, også fyldt med bløde tæpper og legetøj.

Kirke - ikke kulturhus

Barselshøjskolen startede i september 2015 og udbydes i fællesskab af Husum og Brønshøj sogne. Ideen kom af, at Iben Katrine Hornshøj Sørensen gerne ville vide, hvordan sognekirken kunne invitere lokale forældre indenfor. Derfor besøgte hun sognets babysalmesangshold og spurgte ind til forældrenes ønsker og tanker. Ideen om en barselshøjskole blev altså født med udgangspunkt i forældrenes ønsker, men det var også vigtigt for præsten, at barselshøjskolen ikke blev endnu et kulturtilbud:

Hvis tilbuddet om barselshøjskole ligner alt muligt andet, som forældre kan få, for eksempel i Vanløse Kulturhus, så giver det slet ikke mening. Vi skal være tydelige omkring, at vores tilbud foregår i en kirke, siger Iben Katrine Hornshøj Sørensen

Selvom oplæggene altså leveres af fagpersoner, er der derfor altid to præster til stede, og der synges salmer og sluttes med en musikandagt. Emnerne for hvert arrangement tager også gerne udgangspunkt i eksistentielle emner, der passer ind i en folkekirkelig ramme. Det fungerer fint med kirkelige elementer som en del af indhold, fortæller Iben Katrine Hornshøj Sørensen, så længe det er helt tydeligt for forældrene, hvad der skal ske.

Hent gratis manual

Sognepræst Iben Katrine Hornshøj Sørensen har skrevet en manual, hvor hele konceptet for barselshøjskolen i Husum og Brønshøj sogne beskrives. 

Hent manualen her

Pausen og de svære spørgsmål

Emnerne for barselshøjskolen har selvfølgelig stor betydning for, om forældre beslutter sig for at deltage, men i følge Iben Katrine Hornshøj Sørensen skal man ikke undervurdere betydningen af pausen mellem oplægget og andagten. Den giver nemlig forældrene mulighed for at stille spørgsmål, som det er svært at stille i andre sammenhænge. Efter nogle af oplæggene lægges der anonymt spørgsmål i en hat i løbet af pausen, og nogle af spørgsmålene har været overraskende for præsten:

- Det kom faktisk bag på mig, hvor mange spørgsmål der har handlet om, hvor svært det kan være at være mor. Der var spørgsmål som: ”Vi er en familie med mange konflikter. Vi skændtes meget. Tager min baby skade af det?”. Man tænker, “hold da op, forældrene har virkeligt meget at slås med”, og man kan ikke mærke det på dem. De virker til at have styr på tingene, men det har de ikke nødvendigvis, når man kradser i overfladen. Der har vi som kirke vores berettigelse, fordi det er samtaler, de ikke kan få andre steder. Der forsøger vi at gå ind i det, som er svært at tale om – med respekt og forsigtighed selvfølgelig, siger Iben Katrine Hornshøj Sørensen.

Tips fra Iben Katrine Hornshøj Sørensen

  • Få et klart overblik over fødselstallet, inden I går i gang. En sogneanalyse vil være et godt sted at begynde.
  • Lav et realistisk budget. Det er en god ide med et samarbejde på tværs af sognegrænser og søge provstiet om midler.
  • Vær forberedt på, at fødselstallet – og dermed deltagerantallet – vil svinge fra år til år og fra sæson til sæson. Det kan ikke undgås.

Forankrer familier i sognet

I Husum Sogn er dåbsprocenten lav, ligesom den er i resten af Københavnsområdet, men målet med barselshøjskolen er ikke at hæve dåbstallet. Det er i stedet at give nytilflyttede familier en relation til Husum kirke - og det kan så have betydning for, om forældrene vælger at bruge kirken til blandt andet dåb:

- Barselshøjskolen er en af de steder, hvor vi møder de forældre, der er nysgerrige, men som også har en stor uvidenhed, når det kommer til kirken. De skal have en oplevelse af, at de lærer deres naboer at kende, og at det er deres kirke. De bliver fortrolige med kirken, og barnet føler sig trygt. Lige så banalt, som det kan være, så tror jeg faktisk, det har en meget stor betydning for, om forældrene vælger fx dåb og bryllup her, siger Iben Katrine Hornshøj Sørensen, der ikke selv bringer dåb på banen til barselshøjskolen, men tager snakken, hvis forældrene selv bringer emnet op.

Iben Katrine Hornshøj Sørensen forventer, at mange af børnefamilierne bliver boende i Husum, og det betyder, at de babyer, der kommer til barselshøjskole nu, er nogle dem, der forhåbentlig vælger at blive konfirmeret i Husum kirke ude i fremtiden. Netop derfor er det så vigtigt at få familierne introduceret til kirken nu, mener hun:

- Jeg kan høre på nogle af forældrene, at de aldrig har været inde i Husum kirke før. Jeg tror, at vi med barselshøjskolen sår nogle frø, der betyder, at når børnene bliver ældre, vil de også komme til ”Gud og Gaffel” (børnegudstjeneste red.), og senere vil kendskabet til kirken støtte op om barnets valg af konfirmation.

Indtil nu viser en evaluering af det første forløb med barselshøjskolen, som Iben Katrine Hornshøj Sørensen har lavet, i hvert fald, at forældrene i meget høj grad eller i høj grad har fået et mere positivt syn på deres sognekirke, efter de begyndte til barselshøjskole. Det er Iben Katrine Hornshøj Sørensen selvfølgelig rigtig glad for:

- Så har det slet ikke været forgæves, konkluderer hun.