Peter Birch er provst i Gentofte provsti og en af fire præster bag folderen ”Dåb”, som kirkerne i provstiet uddeler til nybagte forældre. Konceptet er, at det praktiske i forbindelse med dåben er nedtonet, og i stedet forsøger man med folderen at blive en del af samtalen mellem forældrene om, hvorvidt barnet overhovedet skal døbes:

Folder til fri afbenyttelse

Har I lyst til at bruge folderen fra Gentofte? Så er der grønt lys fra Gentofte Provsti. Dog skal kontaktoplysninger og eventuelle fotos i folderen ændres. Det gør provstiets grafiker mod en beskeden betaling. Skriv til gentofte.provsti@km.dk

Hent folderen her

- Vi ville gerne være en meningsfuld samtalepartner. Vi skal ikke have fikse og færdige svar, men vi skal kunne sætte ord og billeder på, hvad det vil sige at blive døbt, og hvad det betyder. Dåben har jo ikke den iboende nødvendighed som tidligere tider tillagde den. Den har en anden betydning. Derfor tænker jeg, at vi i kirken skal kunne give nogle gode grunde til at lade sit barn døbe. Det er klart, at det er den enkelte familie, det enkelte par, som i sidste ende beslutter sig, og det er vi ikke ude på at anfægte. Vi vil gerne bare være med til at kvalificere de overvejelser, forældrene har, ved at pege på nogle forhold - og det er så det, teksten i folderen prøver, siger Peter Birch.

Ideen til folderen kom fra rapporten ”Dåb eller ej” fra det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Rapporten bygger på en undersøgelse i Sydhavn Sogn, og selvom der er forskel på Sydhavn Sogn og sognene i Gentofte, kunne Peter Birch se en tydelig tendens. Ligesom i Sydhavn Sogn gik dåbstallet i Gentofte kun én vej – og det var nedad. Den kurve ville provstiet gerne se lidt nærmere på, og derfor kom emnet op på et præstekonvent i provstiet i 2015. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udvikle dåbsfolderen. Fire præster, herunder provsten, fik i samarbejde skrevet teksten til folderen, hvor der altså er brugt mest plads på det, der ifølge rapporten ”Dåb eller ej” optager forældrene, nemlig diskussionen om, hvorvidt barnet overhovedet skal op til døbefonten.

Dåb er forældrenes valg

En af konklusionerne i rapporten fra Sydhavn Sogn er, at mange forældre vælger dåben fra med den begrundelse, at barnet selv må vælge, hvad det vil tro på, når det bliver større. Men det er problematisk, mener Peter Birch. I folderen går man derfor direkte ind i temaet ved at skrive, at man som forældre er forpligtet til at tage stilling til, hvordan barnet skal opdrages, og hvilke værdier det skal have med sig. Også når det drejer sig om barnedåb. Der står blandt andet:Til forældrenes ansvar hører også beslutningen, om barnet skal døbes eller ej. Man kan beslutte, at det er bedst at lade barnet vælge selv, når det bliver stort nok til det. Men på hvilket grundlag skal barnet tage stilling? Det kan kun danne sig en personlig mening, hvis det møder holdninger og værdier hos forældrene, som det kan orientere sig ud fra og forholde sig til. Man må slå rod for at kunne vokse. At døbe sit barn er at give det et tilhørsforhold, det har med sig livet igennem.” (Folderen ”Dåb”).

Vi skal blive klarere i spyttet

For Peter Birch blev folderen også en øvelse i at skærpe både sin egen og de øvrige præsters evne til at kommunikere om dåb, for det er væsentligt, at vi som kirke bliver bedre til at deltage i samtalen om, hvad dåben betyder og fortæller os, mener han. Samtalen om dåb skal ikke kun finde sted mellem præsterne, men menighedsråd og lægfolk må også meget gerne være til at formulere, hvorfor folkekirken døber, mener Peter Birch. For eksempel ved at inddrage menigheden i dåben om søndagen, eller ved at lade dåbsforældre fortælle om deres valg af dåb, fx på kirkens hjemmeside.

Ingen negativ kritik

Folderen gik i trykken for første gang i august 2016 og siden har alle provstiets sogne brugt folderen. Den sendes til alle nybagte forældre i provstiet, hvor den ene eller begge forældre er medlem af folkekirken. I nogle sogne sender man også et brev, mens man andre steder sender det seneste nummer af kirkebladet eller noget andet med. Og der er tilsyneladende blevet taget godt i mod folderen. Sognekirkerne har siden lanceringen af folderen ikke modtaget en eneste negativ reaktion:

- Det tolker jeg egentlig som et udtryk for, at folk sådan set gerne vil høre fra kirken. Det er også pointen – at folkekirken skal lade høre fra sig, slutter Peter Birch.