Det er ikke altid nemt som nybagt mor at deltage i en mødregruppe. Der kan være høje forventninger – ikke mindst til en selv – og det kan være svært at invitere de andre mødre hjem til pulverkaffe og købekage i det rod, der meget nemt følger med, når man får en baby. Sådan er det nok for alle mødre, men i Viborg er det måske ekstra svært at komme ud af barselshulen. Her er der nemlig ingen, fx sundhedsplejersken, der automatisk sætter nye mødre ind i en mødregruppe. I stedet arrangeres mødregrupperne over Facebook, og det kræver, at kvinderne er opsøgende og selv lægger hus til mødregruppens møder.

Kirken gør det let
Sognemedhjælper Hanne Flyvholm fra Houlkær kirke i Viborg kommune frygtede, at der måske var nogle mødre, der gerne ville i mødregruppe, men som ikke havde overskuddet til at melde sig selv på banen og åbne dørene til deres hjem. Derfor fik hun i foråret 2017 den idé, at hun ville starte en mødregruppe op i kirken. Det ville gøre det lettere at mødes med andre mødre uden for hjemmene og på tværs af sociale skel til en snak om moderskabet. Ideen blev til virkelighed, og ved udgangen af året havde hun samlet fem mødre i kirkens første mødregruppe. Gruppen har holdt tre møder i kirken, og det er Hanne Flyvholms indtryk, at der både er plads til at tale om glæderne som nybagt mor, men også om svære ting i den nye mødregruppe. Nu håber hun, at flere mødre får lyst til at deltage i gruppen i løbet af foråret. Planen er, at gruppen kører kontinuerligt, og at der kommer nye mødre ind, samtidigt med at nogle af de andre mødre stopper, fordi de begynder på arbejde igen.

Hvem bor i ”rulleafstand”?
Rebekka Sørensen er en af mødrene i mødregruppen. Hun har deltaget i et møde indtil videre, og det gav nye bekendtskaber:

- Der er en i gruppen, hvis datter skal begynde i vuggestue samtidigt med min. Vi fandt ud af, at vi boede fem minutter fra hinanden. Det er jo genialt, fordi vi jo kan gå over til hinanden. Vi har nok mødtes fem til seks gange privat. Efter at vi var sammen til mødregruppe, inviterede hun også os alle sammen hjem til sig. Det var et meget godt udgangspunkt at mødes i kirken, hvor alle kommer uden at skulle stå for noget. Så kan man jo bagefter vælge dem, man har lyst til at mødes med privat, siger Rebekka Sørensen.

Rebekka Sørensen skal snart tilbage på arbejde. Hun har først fundet mødregruppen i kirken sent i sin barsel, dels fordi hun er flyttet til Houlkær for nylig, dels fordi hun skulle forbi nogle andre mødregrupper først:

- Da jeg kom til byen ville jeg gerne med i en mødregruppe. Jeg tænkte, at det kunne være dejligt, hvis man kunne mødes med nogen i området, hvor man bare kunne rulle over med barnevognen. Det var jeg vant til fra København. Men min sundhedsplejerske fortalte, at man havde nedlagt mødregrupperne. Jeg kom dog i en mødregruppe hos Familieiværksætterne, men der blev man ikke sat sammen efter, hvor man boede henne. Jeg skrev også på en facebookside, der hedder ”Mødregruppe i Viborg”, men det var ret omstændeligt, fordi jeg skulle køre 15 kilometer for at mødes med nogen, der havde børn på min datters alder, fortæller Rebekka Sørensen.

For hende er mødregruppen et godt supplement til babysalmesang, hvor hun også lærer andre mødre at kende. Hun ser det som en mulighed for kirken, særligt i mindre byer, at være et sted, hvor de lokale mødre møder hinanden. Derfor synes hun også det er fint, at der ikke nødvendigvis er kirkeligt indhold i mødregruppen, da det åbner op for alle uanset religiøs baggrund.

Relation til mødrene
For sognemedhjælper Hanne Flyvholm er mødregruppen en god måde for kirken at opbygge en relation til de lokale mødre på:

- Mit fokus for mødregruppen er at skabe relationer. Forhåbentlig kommer mødrene også til babysalmesang og får deres barn døbt, men jeg holder tingene adskilt. Jeg kan reklamere for babysalmesang, men i første omgang er det relationen, jeg skal bygge på, fortæller hun.

Det er dog netop i gruppen af mødre, der går til babysalmesang i kirken, at Hanne Flyvholm har fundet nogle af de første deltagere. Derudover deler en sundhedssygeplejeske flyers ud om mødregruppen, og flyeren ligger også på lokale biblioteker. Hanne Flyvholm håber derfor, at flere mødre får øje på tilbuddet, så der på sigt kommer 12 mødre i gruppen.

Kirkedøren står på klem
Lige nu kender mange i mødregruppen kirken fra babysalmesang, men for Hanne Flyvholm er det også oplagt at mødregruppen skal åbne døren til kirken lidt for dem, der ikke kommer der så tit:

- Mødregruppen holder til i kælderen, men vi kan gå op i kirken og kigge. På den måde åbner vi dørene lidt for dem, som måske oplever det som lidt farligt at gå ind i en kirke. Med mødregruppen får de en lidt anden indfaldsvinkel til det, siger Hanne Flyvholm.