Der står “Jordemoder” på den grønne dør ind til kontoret, hvor præst Therese Strand Nielsen tager imod. Fire ud af fem dage er det nemlig en jordemoder, der åbner, når gravide kvinder i Randers banker på, men mandag er der åbent for samtaler med præsten. Ordningen er kun otte måneder gammel, men Therese Strand Nielsen har allerede haft mange samtaler. Flest med gravide kvinder, men også med kvinder, der har født, og med par, der venter sig. Der er nemlig behov for samtaler - ikke bare når livet slutter, men også når et nyt liv rumsterer:

- Jeg synes, det er oplagt med et tilbud ved livets begyndelse. En graviditet har jo med et livsfaseskift at gøre og binder sig op på familieliv, parforhold, relationer og den historik, som vi bærer med os fra fortiden - og det er ærgerligt, hvis præsten ikke er med der. Jeg er sikker på, at der kan røre sig meget i menneskelivet, som det kan være godt at tale med en præst om. Et par enkelte gravide er kommet med religiøse spørgsmål, men i virkeligheden har de fleste samtaler haft fokus på parforholdet og det at blive en familie. Det er sorgfuldt, hvis parforholdet er ved at gå i stykker, og det kan være meget ensomt at være gravid, hvis manden har svært ved at relatere sig til barnet i maven, fortæller Therese Strand Nielsen.

Samtale uden diagnose

Samtalerne med de gravide varer en time og er i virkeligheden ikke meget anderledes end andre samtaler, som Therese Strand Nielsen har som præst. Hun har ikke et bestemt mål for samtalerne, men lytter til kvindernes fortælling, spørger ind, stiller opklarende spørgsmål og kvalificerer. Det kan i sig selv være forløsende at fortælle, og netop den åbne form for samtale om relationer er præster gode til, mener hun:

- Som præster arbejder vi med menneskelivet i sin bredde, og mennesker kommer til os, når de har behov for at tale om den del af livet, der ikke har brug for at få stillet en diagnose, altså der hvor der ikke er tale om sygdom. Det kan være, når noget føles sorgfyldt, ensomt eller tabuiseret, fx “forbudte” følelser som vrede. Vi har nogle meget skematiske opfattelser af, hvad man skal føle i bestemte livssituationer, fx at man som gravid skal være glad, og en præst er helt oplagt i forhold til at gå ind og nuancere de forestillinger, siger Therese Strand Nielsen.  

Fakta om gravidsamtaler i Randers

Hver mandag er præst Therese Strand Nielsen klar til at tale med gravide på Jordemodercenteret, som er en del af Randers Sundhedscenter. Man kan booke en tid via sin jordemoder. Samtalerne varer en time og foregår i et almindeligt jordemoder-kontor, som præsten låner.

Therese Strand Nielsen er sognepræst i Store Brøndum, Siem, Torup og Brorstrup-Ravnkilde sogne i Nordjylland, men har fået øremærket 25 % af sin stilling til svangreomsorg.

Aftalen om fast konsultationstid har Therese Strand Nielsen lavet med chefjordemoderen og vicechefjordemoderen på Regionshospitalet i Randers. Tilbuddet blev en realitet i maj 2017.

Et godt samarbejde

Therese Strand Nielsen fik ideen til gravidsamtaler tilbage i 2013, men det har taget lang tid at få et konkret samarbejde op at stå. Hun har banket på mange døre og har blandt andet været tæt på at få rejst penge fra forskellige stifter til et phd-projekt. Da det ikke lykkedes, fik Therese Strand Nielsen i stedet aftalen om fast konsultationstid på Jordemodercentret i Randers stand. Det har været en rigtig positiv oplevelse, fortæller hun, for jordemødrene kan godt se det meningsfulde i samarbejdet:

- Jordemødrene har taget overvældende godt imod mit tilbud til de gravide. De har prikket mig på skulderen, sendt mails og sagt, at de synes, det simpelthen er så spændende. Jordemødre tager jo imod børn hver eneste dag og oplever livets mirakel, så for dem er det religiøse sprog egentlig ikke så langt væk. Selvom de arbejder naturvidenskabeligt, så har de fint blik for det religiøse felt, siger hun.

Nu håber Therese Strand Nielsen, at flere præster vil tage handsken op og få etableret lignende tilbud - også selvom der måske ikke er så stort et behov i de enkelte sogne hver især:  

- Det kan være en udfordring i folkekirken, at vi arbejder i små enheder. Jeg er fx præst i tre små bitte landsogne, hvor der bliver født cirka 5 børn per sogn om året. Hvis vi antager, at to procent af de gravide tager imod et tilbud om samtale, så er man jo nede på så lille et antal, at det ikke ville give mening at have et systematiseret tilbud lokalt. Man er nødt til at dække et større geografisk område og samle tilbuddet et sted, konstaterer Therese Strand Nielsen.

I Randers håber Therese Strand Nielsen, at tilbuddet om samtaler med en præst på sigt kan blive bredt ud til de kvinder, der har født, fx i gennem et samarbejde med sundhedsplejerskerne.