Hvordan kan vi få forældre og faddere i tale? Og hvordan kan vi sikre en god og langvarig relation mellem børn, forældre og folkekirken? Det blev der blandt andet snakket meget om ved bordene, da 14 dåbsinteresserede mødtes til dåbsværksted i Sabro ved Aarhus d. 12/10 og 14 i København d. 04/10. Deltagerne var inviteret, fordi de på forskellige vis arbejder med dåb, forældre eller børn i et kirkeligt regi.

På dåbsværkstederne var kreativiteten sat i højsædet. Deltagerne fik både tiden og værktøjerne til at tale om, hvordan folkekirkens udfordring med et faldende dåbstal kan imødegås, og det kom der mange nye ideer ud af. Målgrupperne for de nye ideer var både forældre, faddere og børn.

Personaer hjalp kreativiteten på vej
Udfordringen til deltagerne var at finde på nye tiltag, der kan få dåbstallet for de 0-12 årige til at stige. For at åbne for ideerne blev deltagerne præsenteret for en række ”personaer” – det vil sige portrætter af bestemte typer af mennesker, der er konstrueret ud fra interviews med en række virkelige personer. De i alt seks konstruerede personaer med hver sin historie gav deltagerne en ide om, hvad man som almindelig folkekirkekristen kunne tænke om dåb. Deltagerne blev blandt andet præsenteret for:

 • Ida på 11 år, som aldrig har set en dåb. Hun er ikke selv døbt, men vil rigtig gerne konfirmeres – selvom hendes storebror bliver ved med at drille hende med det.
 • Tina på 35 år, der har stået fadder for sin søsters barn. Tina er meget beæret over at være fadder. Som fadder forventer hun at være en del af barnets liv. Hun regner dog ikke med, at kirke og kristendom vil fylde meget i deres relation.
 • Anders på 31 år, som er nybagt far og som kommer fra en familie, hvor traditioner herunder dåb og bryllup betyder meget. Han vil gerne døbe sit barn, fordi det er en tradition. Han mener dog ikke, at barnet skal døbes for at opnå noget særligt, og det betyder ikke noget for ham, at barnet ved dåben bliver en del af et kristent fællesskab.

Der kom en masse gode ideer frem i løbet af de to dåbsværksteder, og alle ideerne er til fri afbenyttelse. Du finder en bruttoliste over alle ideerne i boksen herunder. Nogle ideer er markeret som links – og klikker du, kan du læse en lidt længere beskrivelse af ideen. God læselyst!

Ideer fra dåbsværkstederne

Faddere

 • Diskussion i menighedsrådet: Hvad vil vi som kirke have, at fadderne tager på sig som opgave?
  Fornyelse af ordlyden i præstens tiltale af fadderne under dåben
 • Fadderbevis
 • Tag fadderne med til dåbssamtale
 • Fadderbrev med info, fakta og ideer til aktiviteter
 • Faddertræf/Samtalesalon
 • Fadderinformation (fx folder og postkort)
 • Huskespil for faddere
 • Køleskabsmagnet: ”Tak fordi du vil være min fadder”
 • Præsten kan skype med faddere, gudfar eller gudmor forud for dåb
 • Faddere inviteres til en samtale med deres lokale præst inden dåb (hvis de bor langt væk fra den sognekirke, hvor dåben holdes)
 • Faddergudstjenester med konfirmander eller minikonfirmander
 • Liste over aktiviteter, som faddere og barn kan gøre sammen 
  Infoaften med en advokat om børnetestamenter og fadder-forpligtelser for forældre. En fadder skal ikke automatisk tage sig af sit fadderbarn, hvis forældrene dør. Det tror mange, men ønsker man det bånd mellem barn og fadder kræver det, at man opretter et børnetestamente. 

Forældre og børn

 • Børnefødselsdag i kirken
 • Førstehjælpskurser for familier (inkl. historien om den barmhjertige samaritaner)
 • Foredrag til forældre om dåb
 • Flere dåbsgudstjenester
 • Kristendomskurser til forældre
 • Fokus på en god dåbssamtale
 • Lad dåbsforældre ønske salmer, eller lad et familiemedlem bede en bøn
 • Mere lokalt samarbejde med skoler, institutioner, sundhedsplejeske.
 • Formidling af hvad dåben er til for.
 • Fødselshilsen
 • Kampagne/Indsats målrettet forældre
 • Indendørs Legeplads/Lørdagsleg
 • Dåbsark – et ark, som udøbte børn kan få med hjem, fx fra et arrangement i sognekirken, til at tale med deres forældre om dåb, hvis barnet fortæller, at det gerne vil døbes
 • Bogmærker: ”Hvorfor lade sit barn døbe”
 • Dåbsklub
 • Mødregrupper, hvor præsten deltager
 • Brug kirkens kontakter til de frivillige organisationer som en indgang til børn og forældre
 • Lav aktiviteter, der spiller ind i det, der optager familierne i forhold til børnenes udvikling, fx barnets sociale udvikling, psykologi og motorik).

Andre ideer

 • Nye og mere moderne dåbssalmer
 • Postkort med dybe tros- og eksistensspørgsmål til fx arrangementer i sognet
 • Skab en synlig kirke ved at være til stede i byen, for eksempel til markedsdage
 • Au pair-gudstjeneste, hvor børnene kan komme med
 • Artikler med refleksion på nettet, der dukker op, når man fx googler ”faddere”
 • At der udvikles et fælles dåbslogo, som alle sogne kan bruge.